Governing Body
Grappling Federation of India
(2020- 2023)

WhatsApp Image 2022-06-04 at 12.49.44 PM

mit link

Sh. O.P. Narwal, IPS, D.I.G. – Haryana Police
 President
Grappling Federation of India, Haryana

SHIV K. PANCHAL

Sh. Shiv K. Panchal
Founder
Grappling Federation of India, Haryana

WhatsApp Image 2022-05-16 at 1.11.57 PM

Ravikant Misra
Sr. Vice Pressident
Grappling Federation of India
Uttar Pradesh

IMG-20201217-WA0009

Renu Devi Patanjali
Secretary General
Grappling Federation of India
Haryana

WhatsApp Image 2022-05-15 at 4.45.58 PM

Ram Singh Saini
Treasurer
Grappling Federation of India
Haryana

WhatsApp Image 2022-05-15 at 4.46.42 PM

Supriya
CEO
Grappling Federation of India
Bengal

Vice President
Dr. Davinder Dhull (Director Sports: MDU), Sr. V. President,Haryana
Sh. Alok Khare (Education Director-MP),Vice President,M.P.
Mr. Ram Singh Saini,Vice President,Haryana
Dr. Hari Patnayak,Vice President, Odisha
Mr. Loku Sono – Arunchal Pradesh
 
Joint Secretaries

Mr. Nur Alom Sarkar- Assam

Mr. Subodh K. Yadav –  Bihar

Mr. Ravi Kant Misra  –  U.P

Mr. Santosh Deshmukh  –  Maharashtra

Mr. Binu Joseph- Kerela

Ms. Supriya Samanta – W.B

E.C Members

Mr. Shiv K. Panchal – Haryana

Mr. Ravikant Mishra  – U.P

Mr. Subodh K. Yadav- Bihar

Mr. Victor Kulandai Raj – Tamilnadu

Mr. Rajesh Kumar – Delhi

Mr. Ram Singh Saini – Haryana